Miejsce konferencji


Międzynarodowe Centrum Kongresowe
pl. Sławika i Antalla 1
40-166 Katowice

Postindustrialna estetyka oraz użyteczny design to jeden z wyróżników regionu. Można je dostrzec również w nowo powstającym miejscu spotkań, łączącym funkcję kongresową, konferencyjną, wystawienniczą, targową i widowiskową. Idea połączenia MCK z projektem rewitalizacji terenów poprzemysłowych w samym centrum miasta zdobyła 1. miejsce w międzynarodowym konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach. Zielony pasaż na dachu budynku oraz połaczenie z pobliskim Spotkiem tworzą atrakcyjną, otwartą przestrzeń publiczną. Kompleks MCK/ SPODEK jest jedną z największych aren spotkań kongresowo-wystawienniczych w Polsce.

Zdjęcie przedstawia budynek od strony ul. Olimpijskiej.

wiecej