Zaproszenie

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

 

 

         Mam zaszczyt  zaprosić Państwa  do udziału w XI Edycji Międzynarodowego Sympozjum Anestezji Regionalnej. Wraz z Zarządem Polskiego Stowarzyszenia Znieczulenia Regionalnego i Leczenia Bólu oraz w porozumieniu z European Society of Regional Anaesthesia and Pain Medicine, podjęliśmy decyzję o organizacji tego ważnego wydarzenia w Katowicach w dniach 9-10 listopada 2016 roku w  Międzynarodowym Centrum Kongresowym.
Tematyka sympozjum będzie dotyczyła wybranych zagadnień z zakresu znieczuleń regionalnych oraz terapii bólu ostrego i przewlekłego. Przewidujemy bogaty program wykładowy oraz warsztaty praktyczne, z udziałem licznych gości zagranicznych oraz wykładowców z Polski, o uznanym dorobku naukowym i doświadczeniu praktycznym.

 

Do zabaczenia w Katowicach

 

 

W imieniu Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego

 

 

Prof. dr hab.n.med  Hanna Misiołek

Przewodnicząca  Sekcji Znieczulenia Regionalnego 

Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
oraz Polskiego Stowarzyszenia Znieczulenia Regionalnego i Leczenia Bólu

 

 

 

Dr n.med. Andrzej Daszkiewicz

 

Członek Zarządu ESRA

  

 

Dr n. med. Jarosław Kurak

 

Członek Rady Delegatów ESRA, Reprezentant Polski