Program

 

 9 listopada 2016 - środa
13.00-13.15

 Uroczyste otwarcie konferencji

13.30-15.00

 SESJA I  Pułapki  anestezjologii regionalnej

 Prowadzący: Krzysztof Kusza, Radosław Owczuk

13.30-13.50

 Miguel Reina - Jak bardzo uszkadzamy struktury nerwowe przy blokadach obwodowych?

 (dyskusja 10 minut)

14.00-14.20

 Andrzej Daszkiewicz - Czy pomiar ciśnienia wstrzykiwania leków znieczulenia miejscowego

 w blokadach nerwów obwodowych ma znaczenie? (dyskusja 10 minut)

14.30-14.50  Jarosław Kurak -  Idea kampanii  „Stop before  block”- czy ma sens? (dyskusja 10 minut)
15.00-15.30  Przerwa kawowa                                                                                                                 
15.30-17.00

  SESJA II  Monitorowanie w  anestezji regionalnej i terapii bólu

 Prowadzący: Ewa Mayzner-Zawadzka, Piotr Knapik

15.30-15.50

 Radosław Owczuk -Istota pomiarów hemodynamicznych w blokadach centralnych

 (dyskusja 10 minut)

16.00-16.20

 Artur Adamiec - Dlaczego blokadom centralnym towarzyszy nasilona hipotermia? Monitorowanie,

 zapobieganie (dyskusja 10 minut)

16.30-16.50

 Hanna Misiołek - System Oceny Bólu (PAS) - rejestracja natężenia bólu w szpitalnym systemie

 informatycznym  - wyniki badania pilotażowego (dyskusja 10 minut)

17.00-19.00

 SESJA III   „Nowalijki” w anestezji regionalnej (sesja sponsorowana)

 Prowadzący: Hanna Misiołek, Jerzy Wordliczek

17.00-17.20

 Andrzej Daszkiewicz - Izobaryczne roztwory leków znieczulenia miejscowego w blokadzie

 podpajęczynówkowej (dyskusja 10 minut)

17.30-17.50

 Ewa Chabierska, Jarosław Kurak - Doświadczenia z zastosowaniem cewników Certa™ do ciągłej blokady

 nerwów obwodowych (dyskusja 10 minut)

18.00-18.20  Radosław Marciniak, Sławomir Mika - Obrazowanie USG w wersji Star Wars (dyskusja 10 minut)
18.30-18.50

 Andrzej Daszkiewicz - Ciągłe znieczulenie podpajęczynówkowe z zastosowaniem cewnika WILEY SPINAL

 (dyskusja 10 minut)

20.00  Uroczysta kolacja                                                                                                                 
   
 10 listopada 2016 - czwartek
09.00-10.30

  SESJA IV  Młodzi, zdolni i aktywni zmieniają oblicze anestezji regionalnej

  Prowadzący: Andrzej Daszkiewicz, Jarosław Kurak

09.00-09.15

 Wojciech Gola - Dobra organizacja pracy na bloku operacyjnym sprzyja upowszechnianiu znieczuleń

 regionalnych. Można?

09.15-09.30  Piotr Niemczyk - Dlaczego stosuję znieczulenia regionalne u dzieci?
09.30-09.45  Mario Fajardo Perez - Blokada BRILMA w torakochirurgii, alternatywa dla PVB i ZO?
09.45-10.00

 Marcin Mieszkowski - Analgezja przedniej ściany jamy brzusznej

10.00-10.30  Dyskusja
10.30-11.00  Przerwa kawowa                                                                                                                 
11.00-12.30

 SESJA V  Uśmierzamy ból ostry i leczymy przewlekły

 Prowadzący: Narinder Rawal, Alan Delbos

11.00-11.20  Narinder Rawal - Czy zmierzch znieczulenia zewnątrzoponowego w terapii bólu ostrego?
11.20-11.40  Alan Delbos - Zastosowanie deksametazonu w blokadach nerwów obwodowych
11.40-12.00  Przemysław Walczuk - Blokady obwodowe w terapii bólu przewlekłego, czy możliwe bez USG
12.00-12.20  Michał Domagała - Pompy elastomerowe do ciągłego znieczulenia regionalnego
12.30-14.00

  SESJA VI  Czy powikłanie, to nasz prokurator czy adwokat?

  Prowadzący: Maria Wujtewicz, Przemysław Jałowiecki

12.30-12.50

 Jerzy Wordliczek - Niebezpieczeństwa opioidów. Anestezja regionalna jako składowa Opioid Free

 Anaesthesia (dyskusja 10 minut)

13.00-13.20

 Radosław Tymiński - Co dają nam certyfikaty kursów z USG i warsztatów praktycznych? Czy są glejtem

 uprawniającym do wykonywania tych procedur? Czy autoryzacją wiedzy, a może gwarancją bezkarności

 w postępowaniu sądowym? (dyskusja 10 minut)

13.30-13.50

 Mariusz Kobek - Ciężkie powikłania neurologiczne blokad centralnych w materiale zakładu medycyny

 sądowej (dyskusja 10 minut)

14.00-14.30

 Lunch                                                                                                                                 

14.30-15.30

 SESJA VII  Jak funkcjonuje analgezja porodu od wprowadzenia w życie rozporządzenia

 Ministra Zdrowia? Prowadzący: Krzysztof Kusza, Piotr Knapik

 Dyskusja okrągłego stołu z udziałem przedstawicieli anestezjologów z różnych ośrodków, Ministerstwa

 Zdrowia, NFZ, Konsultanta Krajowego Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Prezesa PTAiIT, Konsultantów

 Wojewódzkich z Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Ginekologii i Położnictwa oraz Perinatologii

15.30-16.00

 Zakończenie Konferencji, podsumowanie, plany na przyszłosć
 

WARSZTATY , 9 listopada 2016

     1.

 Ciągłe znieczulenie podpajęczynówkowe z zastosowaniem cewnika Wiley Spinal. Możliwości stosowania

 różnych leków do znieczulenia podpajęczynówkowego, analiza przypadków (firmy: PM Med. i Molteni)

     2.  Urządzenie do pomiaru ciśnienia wstrzykiwanego leku w blokach obwodowych (firma: B Braun)
     3.

 Nowe rozwiązania i udoskonalenia w obrazowaniu USG na potrzeby blokad obwodowych

 (firmy: MS MedicalProfiMedical)

     4.      

 Cewniki Certa w blokadach obwodowych (firmy: BiameditekADO-MED)

     5.      

 Zastosowanie obrazowania USG celem poprawy bezpieczeństwa i skuteczności wprowadzania akcesów    naczyniowych do żył centralnych i elektrod endokawitarnych (firma: Balton)