Patronat Naukowy

  • POLSKIE STOWARZYSZENIE ZNIECZULENIA REGIONALNEGO I TERAPII BÓLU
  • SEKCJA ZNIECZULENIA REGIONALNEGO I TERAPII BÓLU PTAiIT
  • KLINIKA ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII W ZABRZU,
    ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGOW  KATOWICACH