Wystawa Firm

Szanowni Państwo,

 

 

Tradycja cyklicznych Konferencji Polish ESRA Zonal Symposium przewiduje organizację tego wydarzenia o charakterze międzynarodowym w 2016 roku. Wraz z Zarządem Polskiego Stowarzyszenia Znieczulenia Regionalnego i Leczenia Bólu oraz w porozumieniu z European Society of Regional Anaesthesia and Pain Medicine, podjęliśmy decyzję o organizacji tego ważnego wydarzenia w Katowicach w dniach 9-10 listopada w  Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

 

Tematyka sympozjum będzie dotyczyła wybranych zagadnień z zakresu znieczuleń regionalnych oraz terapii bólu ostrego i przewlekłego. Przewidujemy bogaty program wykładowy oraz warsztaty praktyczne, z udziałem licznych gości zagranicznych oraz wykładowców z Polski, o uznanym dorobku naukowym i doświadczeniu praktycznym.

 

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w Konferencji i zachęcam jednocześnie do przyjęcia roli Partnerów głównych, jak i uczestnictwa, celem prezentowania swoich produktów na stoiskach.

 

Do Państwa decyzji i ostatecznego uzgodnienia z Komitetem Naukowym zjazdu pozostawiam możliwość zorganizowania wykładów sponsorowanych w sesjach tematycznych.

 

Dla informacji, celem podjęcia decyzji co do formy uczestnictwa w Konferencji, pozwalam sobie przybliżyć tematykę i zagadnienia poruszane na Konferencji:

 

 1. Nowe możliwości sprzętowe, aparaturowe i lekowe współczesnej anestezjologii regionalnej

 2. Bezpieczeństwo przeprowadzanych procedur w anestezjologii regionalnej (monitorowanie)

 3. Działania uboczne i powikłania anestezji regionalnej oraz metody ich zapobiegania

 4. Analgezja regionalna w położnictwie

 5. Ból ostry i przewlekły - metody monitorowania i leczenia, z uwzględnieniem technik regionalnych

 

 

Łącząc wyrazy szacunku pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

 

Kontakt w sprawie ustalenia szczegółów udziału:

Dorota Kurzyca

d.kurzyca@kongresy.com.pl

tel. 500 216 197