Warsztaty

 

09.11.2016 (środa)

 

10.00-12.00


Tematy:

1.    Ciągłe znieczulenie podpajęczynówkowe z zastosowaniem cewnika  Wiley Spinal. Możliwości stosowania  

       różnych leków do znieczulenia podpajęczynówkowego, analiza przypadków ( Firmy: PM Med., Molteni)
2.    Urządzenie do pomiaru ciśnienia wstrzykiwanego leku w blokach obwodowych ( Firma  B Braun )
3.    Nowe rozwiązania i udoskonalenia w obrazowaniu USG na potrzeby blokad obwodowych
       (Firmy MS Medical, ProfiMedical)

4.    Cewniki Certa w blokadach obwodowych ( Firmy: Biameditek , ADO-MED)

5.    Zastosowanie obrazowania USG celem poprawy bezpieczeństwa i skuteczności wprowadzania akcesów        

       naczyniowych do żył centralnych i elektrod endokawitarnych (firma: Balton)

 

 

Uczestnictwo w warsztatach płatne 100 zł od osoby.
O udziale w warsztatach, z powodu ograniczonej liczby miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia na warsztaty można dokonać w trakcie rejestracji lub logując się do STREFY UCZESTNIKA