MATERIAŁY EDUKACYJNE
dostępne po zalogowaniu
ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!
ilość miejsc ograniczona
REJESTRACJA

infarma_badge_945_Szczyrk_2018-11-22-1

DO ROZPOCZĘCIA SYMPOZJUM POZOSTAŁO

Program


15:30 - 15:40
Otwarcie Sympozjum
Opening ceremony
Hanna Misiołek
15:40 - 16:45
Sesja I / Session I
Leki znieczulające miejscowo (LZM)
Local Anesthetics (LA)
Hanna Misiołek, Andrzej Daszkiewicz
15:40 - 16:00
Kardio i neurotoksyczność LZM
LA Cardio- and Neurotoxixcity
Radosław Owczuk
16:00 - 16:20
Funkcje poznawcze po znieczuleniu regionalnym i znieczuleniu ogólnym- porównanie
Postoperative Cognitive Dysfunction - Comparing the Effects of Regional and General Anaesthesia
Piotr Knapik
16:20 - 16:35
Zespół LAST omówienie przypadku
LAST - case report
Wojciech Gola
16:35 - 16:45
Dyskusja
Discussion
16:45 - 17:00
Przerwa kawowa
Coffee Break
17:00 - 18:15
Sesja II / Session II
Pro Contra
Józef Bojko, Grzegorz Hura
17:00 - 17:20
Wydłużanie czasu działania blokad nerwowych Adiuwant
Prolonging the duration of nerve blocks
Adam Cugowski vs Michał Domagała
17:20 - 17:40
Łączenie znieczulenia regionalnego ze znieczuleniem ogólnym?
Combining RA with general anaesthesia
Grzegorz Hura vs Jarosław Kurak
17:40 - 18:00
Obiektywne monitorowanie natężenia bólu, przydatność dostępnych metod (wady, zalety)
Objective nociceptive stimulation/pain intensity monitoring. Advantages and disadvantages
Józef Bojko vs. Marta Sajkowska
18:00 - 18:15
Dyskusja
Discussion
19:00
Kolacja
Dinner
09:00 - 12:00
Sesja III / Session III
RA w wybranych dyscyplinach zabiegowych
Applying RA to Different Surgical Specialties
Andrzej Daszkiewicz, Wojciech Gola
09:00 - 09:20
Chirurgia klatki piersiowej (opisy przypadków)
Thoracic Surgery-case reports
Szymon Białka
09:20 - 09:40
Chirurgia jamy brzusznej ( opisy przypadków)
Abdominal Surgery - case reports
Wojciech Gola
09:40 - 10:00
Pediatric Surgery
When to choose Caudal or Ilio-Inguinal block
Luc Tielens
10:00 - 10:20
Pediatric Surgery
Central blocks in paediatric anaesthesia - state of the art in the field of central blocks in paediatrics
Peter Kenderessy
10:20 - 10:40
Przerwa kawowa
Coffee Break
10:40 - 11:00
Analgezja okołooperacyjna do artroskopii barku u przytomnego pacjenta
Regional anaesthesia and postoperative analgesia for awake arthroscopic shoulder surgery
Ashwani Gupta
11:00 - 11:20
Analgezja okołooperacyjna do endoprotezoplastyki stawu kolanowego
Regional anaesthesia and postoperative analgesia for total knee arthroplasty
Michal Venglarčík
11:20 - 11:40
Analgezja okołooperacyjna do endoprotezoplastyki stawu biodrowego
Perioperative analgesia for hip arthroplasty
Bułat Tuyakov
11:40 - 12:00
Dyskusja
Discussion
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 14:30
Sesja IV / Session IV
Edukacja i postępy w anestezji regionalnej
Hanna Misiołek, Radosław Marciniak
13:00 - 13:20
Możliwości zastosowania LZM dostępnych w Polsce
Using LAs available in Poland
Andrzej Daszkiewicz
13:20 - 13:40
Nowości w USG w praktyce anestezjologicznej ,w intensywnej terapii, leczeniu bólu i w SOR
Ultrasonography advances in anesthesia, critical care, pain treatment and emergency medicine practice
Wojciech Gola, Radosław Marciniak, Sławomir Mika
13:40 - 14:00
Nauczanie znieczuleń regionalnych z użyciem US
Ultrasound Guided Regional Anaesthesia Teaching and Training
Hanna Misiołek, Radosław Marciniak, Sławomir Mika
14:00 - 14:15
Obraz anestezji regionalnej w Polsce na podstawie badania ankietowego
RA condition in Poland - a survey of anaesthesia departments findings
Piotr Nowakowski,Marek Janiak
14:15 - 14:30
Dyskusja
Discussion
14:30 - 15:40
Sesja V / Session V
Wybrane zagadnienia w terapii bólu przewlekłego
Selected issues of chronic pain treatment
Grzegorz Hura, Jarosław Kurak
14:30 - 15:00
Blokady regionalne w Poradni Leczenia Bólu - PRO CONTRA
Regional blocks in outpatient pain clinic
Luay Al. Qadi, Wojciech Nierodziński
15:00 - 15:20
Zastosowanie termolezji w leczeniu bólu przewlekłego - wyniki badań własnych
Thermolesion use in chronic pain treatment - own study results
Wojciech Nierodziński
15:20 - 15:40
Dyskusja
Discussion
15:40 - 16:00
Przerwa kawowa
Coffee Break
16:00 - 17:40
Sesja VI / Session VI
Wybrane zagadnienia w terapii bólu ostrego
Selected issues of acute pain treatment
Hanna Misiołek, Szymon Białka
16:00 - 16:20
Znieczulenie regionalne a wybrane hormony stresu oraz markery bólu
Stress hormones and markers of pain in RA
Szymon Białka
16:20 - 16:40
Uśmierzanie bólu ostrego w położnictwie (ból po cięciu cesarskim, ból porodowy, ból w ciąży)
Acute pain management during pregnancy and in peripartum period
Andrzej Marciniak
16:40 - 17:00
Znieczulenie regionalne jako składowa OFA w świetle wytycznych postępowania w bólu pooperacyjnym AD 2018
Opioid free anesthesia with regional anesthetic techniques and postoperative pain management
Hanna Misiołek
17:00 - 17:15
Metoksyfluran możliwości zastosowania w SOR – doświadczenia własne
Applications of metoxyfluran in emergency department – own experience
Rafał Szczygieł
17:15 - 17:40
Dyskusja
Discussion
18:00 - 19:00
Walne Zebranie Towarzystwa Znieczulenia Regionalnego i Terapii Bólu
General Assembly of Polish Society of Regional Anesthesia and Pain Therapy
19:30
Kolacja
Dinner
09:00 - 12:00
Sesja VII / Session VII
Bezpieczeństwo centralnych blokad ciągłych
Safety issues of continuous blocks
Ewa Chabierska, Andrzej Daszkiewicz
09:00 - 09:40
Znieczulenie zewnątrzoponowe w protokole ERAS, jak to robić bezpiecznie
Epidural anesthesia in ERAS – how to stay on safe side
Kinga Szczepanek
09:40 - 10:00
Blokady ciągłe - czy jest techniczna metoda ograniczenia ciężkich powikłań
Continuous epidural blocks – is there any technical way of limiting major complications?
Hanna Misiołek
10:00 - 10:40
Znieczulenie podpajeczynówkowe w odcinku lędźwiowym i piersiowym kręgosłupa u chorego wysokiego ryzyka- techniki, leki, metody, niepowodzenia
Lumbar continuous spinal and and thoracic combined spinal-epidural anesthesia in high risk patients
Andrzej Daszkiewicz
10:40 - 11:20
Blokady ciągłe w chirurgii i ortopedii krótkoterminowej
Continuous blocks in ambulatory orthopedic surgery
Ewa Chabierska
11:20 - 12:00
Dyskusja
Discussion
12:00 - 12:30
Zakończenie Sympozjum
Closing remarks
Hanna Misiołek
Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Zapoznaj się z Polityką prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.